Terapia pedagogiczna

Jeżeli Twoje Dziecko “odstaje” od rówieśników, pisze lub rysuje niewyraźnie, ma kłopoty z przeczytaniem tekstu, nadal głoskuje, czyta bez zrozumienia, robi dużo błędów ortograficznych, myli się przy liczeniu, nie potrafi wykonywać prostych zadań to znaczy, że potrzebuje pomocy. Wczesne zaangażowanie i podjęcie terapii w takich przypadkach pozwala na niwelowanie trudności.

Im wcześniej, tym lepiej!

Terapia pedagogiczna to sposoby pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w nauce oraz zachowaniu. Celem jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych lub przedszkolnych, a także ich ujemnych konsekwencji (niska samoocena, niechęć do nauki, wstyd przed rówieśnikami). Pedagog dobiera metody pracy w zależności od trudności jakie ma dziecko.

Kontakt
Gabinet Terapeutyczny
OLIWKOWY GAJ
Ul. Wyspiańskiego 23
94-028 Łódź-Karolew
Tel. 604-356-712
pedagog i logopeda dziecięcy Łódź